מהי תוכנית עסקית?

התכנית עסקית היא מסמך מפורט שכולל היבטים רבים ושונים הקשורים לניהול העסק ולתפעולו השוטף. בהיבטים אלה נכללים בדרך כלל היבטים שיווקיים, תפעוליים, טכנולוגיים ופיננסיים.
התוכנית העסקית הינה תוכנת ה”waze” של העסק. שם אנו מגדירים את היעדים אליהם רוצה העסק להגיע בטווח הקצר והארוך. שם אנו מודדים את טווחי הזמן הנדרשים להשגת יעדים אלו ומגדירים יעדי ביניים. כשאנו סוטים מהיעדים שהגדרנו או לחילופין אנו נתקלים בשינויים שלא צפינו מראש, אנו מקבלים התראה על כך ו “מחשבים מסלול מחדש”. עסק שאין לו תוכנית עסקית רב-שנתית מוסדרת עובד ללא תכנון ויעדים, באי ודאות מוחלטת וכמובן שסיכויי הצלחתו נמוכים.

התוכנית העסקית משמשת גם כבסיס לגיוס אשראי בנקאי ואחר, כנדרש להשגת יעדי התוכנית העסקית. התוכנית העסקית תבחן את כדאיות השדרוג העסקי המתוכנן, את רווחיותו ואת רמת הסיכון הגלומה בו. כן תבחן התוכנית העסקית את היקף המינוף הפיננסי בו משתמש העסק ואת יכולת ההחזר שלו. הלוואות כידוע צריכים להחזיר, ואסור שיהיה מצב בו העסק ייקח אשראי כזה או אחר, מבלי שתהיה לו היכולת להחזיר אותו. במקרה שכזה, ייסגר העסק בגלל רמת נזילות נמוכה, ולמרות שיתכן שהוא ריווחי.

לתוכנית העסקית מספר פרקים מרכזיים, ואלו המרכזיים שבהם:

פרק שיווקי:
בפרק זה נתמקד בשיווק ובמכירות וקידום המכירות של העסק. נבחן את השוק והענף בו פועל העסק, את מאפייני הלקוחות הפוטנציאליים ואת היקפם, מי הם המתחרים הקיימים והפוטנציאליים, מהי עלות המוצרים/השירותים השונים שעסק אמור לספק (תמחיר) מהו מחירון העסק (המחרה) ועוד, ובהמשך נגדיר את דרכי הפרסום והשיווק של העסק.

פרק תפעולי:
הפרק יתמקד בתפעול השוטף של העסק, בכוח האדם הנדרש לכך בתחומים השונים, באומדן הוצאות התפעול השונות – הקבועות והמשתנות, והכול בכדי להשיג את מטרות העסק תוך הפעלתו ביעילות מרבית ובאפקטיביות.

פרק טכנולוגי:
בפרק תוגדר הטכנולוגיה בה משתמש העסק והיתרונות היחסיים שלו על פני מתחרים קיימים בשוק. כך נוכל לבדל את המוצר ולמקד את התוכנית העסקית בדרכים לניצול מושכל של יתרונות יחסיים אלו.

פרק כלכלי-פיננסי:
בפרק זה נסכם את כל חלקי התוכנית העסקית ונבחן באמצעות מודל נקודת האיזון את רמת הסיכון הגלומה בעסק, ואת השפעתם של שינויים שונים בהיקפי פעילות, הוצאות קבועות ומשתנות, מחירי מכירה, מיסים ועוד, על הכדאיות העסקית. התוכנית הפיננסית תנתח את נתוני העבר של העסק (במידה ואנו עוסקים בעסק קיים) ותאמוד את תחזית ההכנסות והרווחים הצפויים של העסק. כן תנתח התוכנית הפיננסית את תזרים המזומנים הצפוי של העסק, ואת החזר ההשקעה במידה וקיימות השקעות שונות בעסק.

בסיכומה של תוכנית עסקית מקצועית ומפורטת, ניתן יהיה גם לאמוד את שוויו של העסק במספר שיטות דבר שיאפשר למכור/לקנות חלקים ממנו או את כולו, ואף למדוד את השינוי בשווי העסק לאורך השנים דבר שנלמד ממנו אודות אופן התפתחות העסק בציר הזמן.

שינוי גודל גופנים