מאמרים

הערכות שווי חברות ועסקים

קיימים שימושים רבים להערכות שווי של חברות ועסקים. הערכות שווי אלו נועדו בין השאר לרכישת או מכירת חברה או עסק.

קיימות 4 שיטות עיקריות בהן נעשה שימוש לצורך הערכות שווי:

·      שיטת השווי הנכסי הנקי.

·      שיטת ההשוואה לחברות דומות.

·      שיטת המכפילים.

·      שיטת היוון תזרימי מזומנים.

התוצאות שמתקבלות בכל אחת מארבעת שיטות אלו יהיו שונות אך לא בהכרח באופן קיצוני, לכן נהוג לשלב בין השיטות השונות על מנת לקבל תוצאה מדויקת יותר.

השיטה העיקרית באמצעותה נעשית הערכת השווי היא שיטת היוון תזרימי המזומנים. לפני כמספר שנים נתקבלה החלטה על ידי בית המשפט העליון כי שיטה זו הינה השיטה הנכונה ביותר להערכת שווי של עסקים וחברות.

בשיטה זו נעשית הערכה המתבססת על תזרים המזומנים הצפוי של החברה / העסק בכפוף למחיר הון ולתקופת החזר השקעה.

שיטה נפוצה נוספת היא השיטה המשווה בין חברות דומות. בשיטה זו מתבצעת השוואה בין החברה הנוכחית לבין חברות דומות אחרות, וכך שווי החברה/העסק הנוכחי יהיה דומה לזה של החברה/העסק הדומה שנמכר. ההשוואה בין החברות מתמקדת בתחומי פעילותו, בנתוני רווחיותן, בנתוני תפעול, בהיקפי הכנסות ועוד.

בהערכת שווי בשיטת המכפילים מעריכים את שווי העסק על בסיס היחס הממוצע הענפי המקובל בתחום בו החברה / העסק מתמקדים. לרוב המכפיל בשימוש מרכזי הוא מכפיל הרווח,  אך בחברה / עסק שאינם רווחיים  משתמשים במכפיל התזרים.

בחברות או עסקים העומדים בפני סגירה וכינוס נכסים מקובל להשתמש בשיטת השווי הנכסי הנקי. שיטה זו מתמקדת בשווי נכסי החברה בניכוי ההתחייבויות שלה כפי שהם באים לידי ביטוי במאזן החברה, תוך כדי ביצוע התאמה בין ערכם ההיסטורי של הנכסים וההתחייבויות של החברה / העסק, לבין ערכם הנוכחי.

לסיכום, הערכת שווי חברה / עסק חייבת להיעשות בצורה מעמיקה וכמה שיותר מקצועית, על מנת לקבל תוצאה רלוונטית ומדויקת ככול שניתן.

מהי תוכנית עסקית ?

התכנית עסקית היא מסמך מפורט שכולל היבטים רבים ושונים הקשורים לניהול העסק ולתפעולו השוטף. בהיבטים אלה נכללים בדרך כלל היבטים שיווקיים, תפעוליים, טכנולוגיים ופיננסיים. 

התוכנית העסקית הינה תוכנת ה”waze” של העסק. שם אנו מגדירים את היעדים אליהם רוצה העסק להגיע בטווח הקצר והארוך. שם אנו מודדים את טווחי הזמן הנדרשים להשגת יעדים אלו ומגדירים יעדי ביניים. כשאנו סוטים מהיעדים שהגדרנו או לחילופין אנו נתקלים בשינויים שלא צפינו מראש, אנו מקבלים התראה על כך ו “מחשבים מסלול מחדש”. עסק שאין לו תוכנית עסקית רב-שנתית מוסדרת עובד ללא תכנון ויעדים, באי ודאות מוחלטת וכמובן שסיכויי הצלחתו נמוכים.

התוכנית העסקית משמשת גם כבסיס לגיוס אשראי בנקאי ואחר, כנדרש להשגת יעדי התוכנית העסקית. התוכנית העסקית תבחן את כדאיות השדרוג העסקי המתוכנן, את רווחיותו ואת רמת הסיכון הגלומה בו. כן תבחן התוכנית העסקית את היקף המינוף הפיננסי בו משתמש העסק ואת יכולת ההחזר שלו. הלוואות כידוע צריכים להחזיר, ואסור שיהיה מצב בו העסק ייקח אשראי כזה או אחר, מבלי שתהיה לו היכולת להחזיר אותו. במקרה שכזה, ייסגר העסק בגלל רמת נזילות נמוכה, ולמרות שיתכן שהוא ריווחי.

לתוכנית העסקית מספר פרקים מרכזיים, ואלו המרכזיים שבהם:

 פרק שיווקי:  בפרק זה נתמקד בשיווק ובמכירות וקידום המכירות של העסק. נבחן את השוק והענף בו פועל העסק, את מאפייני הלקוחות הפוטנציאליים ואת היקפם, מי הם המתחרים הקיימים והפוטנציאליים, מהי עלות המוצרים/השירותים השונים שעסק אמור לספק (תמחיר) מהו מחירון העסק (המחרה) ועוד, ובהמשך נגדיר את דרכי הפרסום והשיווק של העסק.

פרק תפעולי:  הפרק יתמקד בתפעול השוטף של העסק, בכוח האדם הנדרש לכך בתחומים השונים, באומדן הוצאות התפעול השונות – הקבועות והמשתנות, והכול בכדי להשיג את מטרות העסק תוך הפעלתו ביעילות מרבית ובאפקטיביות.

פרק טכנולוגי: בפרק תוגדר הטכנולוגיה בה משתמש העסק והיתרונות היחסיים שלו על פני מתחרים קיימים בשוק. כך נוכל לבדל את המוצר ולמקד את התוכנית העסקית בדרכים לניצול מושכל של יתרונות יחסיים אלו.

פרק כלכלי-פיננסי: בפרק זה נסכם את כל חלקי התוכנית העסקית ונבחן באמצעות מודל נקודת האיזון את רמת הסיכון הגלומה בעסק, ואת השפעתם של שינויים שונים בהיקפי פעילות, הוצאות קבועות ומשתנות, מחירי מכירה, מיסים ועוד, על הכדאיות העסקית. התוכנית הפיננסית תנתח את נתוני העבר של העסק (במידה ואנו עוסקים בעסק קיים) ותאמוד את תחזית ההכנסות והרווחים הצפויים של העסק. כן תנתח התוכנית הפיננסית את תזרים המזומנים הצפוי של העסק, ואת החזר ההשקעה במידה וקיימות השקעות שונות בעסק.

בסיכומה של תוכנית עסקית מקצועית ומפורטת, ניתן יהיה גם לאמוד את שוויו של העסק במספר שיטות דבר שיאפשר למכור/לקנות חלקים ממנו או את כולו, ואף למדוד את השינוי בשווי העסק לאורך השנים דבר שנלמד ממנו אודות אופן התפתחות העסק בציר הזמן.

שינוי גודל גופנים