לעסקים קטנים ובינוניים

ניהול עסק תלוי במגוון גורמים המשפיעים על רווחיותו, איתנותו הפיננסית, האפקטיביות בו הוא מתנהל, ורמת הסיכון הגלומה בו. בעל/מנהל העסק נדרש לקבלת החלטות במגוון תחומים, אשר חלקם אינם כלל בתחום התמחותו, וחלקם אינם זוכים לתשומת הלב הראויה, בגלל פעילויות רבות אחרות להן הוא נדרש.

שינוי גודל גופנים